Monthly Archives: november 2018

BRÉKING: nem

Alapvetően nem használjuk ezt a szót magyar szövegkörtextusban.
Sokat próbálkoztak médiát csalni utóbbi években, úgysmint „BRÉKING: ma se történt semmi érdekes” vagypedigviszont „BRÉKING: egy újabb nem rendkívüli hír” stb., ezért újságíróilag lecséplődött az ál-figyelemfelkeltető használata.

Ezért lenne egy kérdésem vagy kérésem, méghogy: tiszteletteljes kérésem, hogy a mai naptól betiltom a bréking szó használatát.

További tiltmányként könyvelhető el a „Hogy vagy? Jól. Majd elmúlik.” című álhumoros párbeszéd bárminemű alkalmazása, valamint a „Majd meglátjuk, mondta a vak” című ál-paradox frázis szükségtelen szajkózása, lévén teljességel abszurd és idejétmúlt.