Monthly Archives: március 2006

temzeti ürrepnap

temzeti ürrepnap megagyarázása.

 

azért adfott a szöllő ereje, hogy megmagyalázzam, a márcuistizenöt, avagy a nemzeitünnep fogalámát.

mi is a márciustizenüt?

renzeti ühnepük a magaaroknak március15érre esol, esik ilyenokrok vagy a hű, vagy a hó- eső eredetzleg , a petőfi sándor idfején es ő – s ett, mikor az kijált a múzeuum lépcsejére. Ahho, hogy elmondja költeményét, a penzeti dal cínű alkotását.

azután az orvosokhoz mentünk, az úton barátainknal traláankoztunk. fel, budárta, a helyteartó tanácshoz, szabadítsók ki táncsicsot börtönéből, mert gimnáziumokat kerl róla elneveznünk!

 

nkokoárfát fell viselni hegyeinte, trikollower, pirotidsfehérzüld. a szívnösszeálgítás.

a nemlztetilge kokárd hagyomásik üneppi viselet. sajnos s a kokárdjájt kisajátították a poligikai célokra , megkérdezik embereket, hogy magyarok-e, ha viselnek nemzetiszű szalagot, vagyo nem zentiek?

 

talmásilag ünnepély keertében műsorok készülnake. talmácsi péetter, talmácsi pál, a arométer nem intonál. elugatomagybafőbe, begugurom  a afgybőgőbe, hatmásik piéterpirtyepéál. oporett éppen nincs ezen az ünnepetn előadóban, de versmondások szokrtak lenni, megkoszorúzások.

 

a tavaszi áladotaz a kulcsa mindennek.

 

  1. március 15.